Beto ORourke donates $30,000 to RGV non-profit organization